Ikke noe mer jakt etter halen. Få bedre data!


Rask fordel for produsenter innen dyrehelse- og dyrepleie

Datainnsamling for detaljhandel og distribusjon, prognoser og samarbeidsplanlegging

For de fleste produsenter er prognoser og produksjonsplanlegging smertefullt ineffektivt. Det er ingen pålitelige data som styrer avgjørelser rundt produksjonen, kort- og langtidsplanlegging, råvarer eller innkjøp av komponenter.

BLUE RIDGE + RESIGHT SLÅR SAMMEN SINE RESSURSER

BLUE RIDGE + RESIGHT DATABLAD

ReSight sin fullt administrerte datainnsamlingsplattform integrert med Blue Ridge Supply Chain Planning og S&OP vil gi produsenter raske resultater..

BLUE RIDGE BLIR PARTNER FMED RESIGHT FRA COOPDIGITY

Sømløs datainnsamling møter planlegging av etterspørsel. Nå kan produsenter forutsi markedet med optimal nøyaktighet og smidighet, redusere tapt salg og restordre, kutte kostnader og forbedre synligheten.

oSlå av Bullwhip-effekten og gå ut av reaksjonær modus i kravplanlegging. Se hvordan du kan gjøre det med løsninger for samarbeidsprognoser som kobler produksjon til detaljhandeldata i sanntid.

HVORDAN SLÅ AV BULLWHIP-EFFEKTEN I FORSYNINGSKJEDEN

Om ReSight

Blue Ridge sine løsninger for forsyningskjeden gir distributører og forhandlere mulighet til å utnytte uoppdaget margin gjennom omfattende lagerintelligens i bedriften, automatisering og synkronisering. De kombinerer unik prognose med prisstrategi, slik at bedrifter proaktivt kan forstå det som er uforutsigbart og fordele varelager på riktig måte, til en totalt sett rimelig pris, for å akselerere resultatene på topp- og bunnlinjen. I en verden som konstant er i forandring, tilbyr Blue Ridge mer sikkerhet, effektivitet og sikkerhet, slik at selskaper kan se årsaken bak kjøp og svare raskere på det uventede. Det er årsaken til at store forhandlere og distributører stoler på Blue Ridge i en mer overskuelig fremtid. 

Om Blue Ridge

RASK RESPONS PÅ MARKEDSTRENDER

FORDELENE

PRESISJONSPROGNOSER OG PLANLEGGING AV ETTERSPØRSEL

FORBEDRET FORSYNINGSKJEDE, SYNLIGHET OG KONTROLL

Understand product relationships like groups, lines, selling channels and families. Optimize profits through bundles, part substitutes and good-better-best scenario planning. 
Segment prices and easily modify over 
time to improve results.

Double-click to edit this text

ReSight tilbyr detaljhandelinnsikt for CPG-selskaper (Consumer Package Goods). ReSight er en business intelligence-plattform som kombinerer CoopDIGIT sine tjenester for datainnlasting med et intuitivt salgsdashboard og CRM-løsning. ReSight ble spesielt utviklet for CPG-selskaper som har behov for muligheten til å kombinere ulike datakilder til et enkelt og sammenhengende bilde. ReSight tilbyr kunder et støtteteam som svarer raskt, oppsett for salgsområde og vedlikehold, rensing av data og lokasjonsverifisering, brukeropplæring, månedlig datainnlasting, samt tilpassede rapporter. For mer informasjon, besøk www.re-sight.com

Follow Us On Social

Bruk 15 minutter på å diskutere utfordringene dine med en ekspert på planlegging og prising av forsyningskjeden.

Få gratis hjelp

Risiko og kostnader økes ytterligere av arbeidsmengden det tar å forutsi etterspørsel i regneark.
Grunnen til at ReSight og Blue Ridge har blitt partnere er at de ønsker dyre-sentriske produsenter som synkroniserer perfekt med etterspørselen i markedet. Med en presis prognose og samarbeidsplattform for etterspørsel, kan detaljister og distributører sømløst koble seg til de mest oppdaterte salgs- og detaljistdataene. Du får prognosenøyaktighet, mer effektiv planlegging og bedre oversikt og kontroll i forsyningskjeden.


Se demo