Hoppa till huvudinnehåll

Den norska byggvaruhandlaren Mestergruppen har framgångsrikt implementerat Blue Ridge's programvara för leveranskedjan. Investeringen har redan nästan betalat sig själv efter bara åtta veckors drift. Under ett webbseminarium av Supply Chain Media och Blue Ridge förklarade Ove Berger från Mestergruppen vad som gjorde projektet så framgångsrikt: "Vårt tillvägagångssätt gjorde det mycket enkelt att välja rätt programvaruleverantör."

Av Marcel te Lindert

Mestergruppen är Norges största leverantör av byggmaterial. Förutom att leverera till byggföretag har företaget också 420 gör-det-själv-butiker i Norge och Sverige. Mestergruppen har vuxit snabbt de senaste åren, delvis genom förvärv, vilket har resulterat i ett fragmenterat IT-landskap. "Vår IT-chef sa nyligen att han har slutat räkna våra ERP-system", skrattar Ove Berger, senior supply chain specialist på Mestergruppen.

Trots denna fragmentering har Mestergruppen framgångsrikt implementerat Blue Ridge's programvara för leveranskedjan. Enligt Sverre Rosmo, general manager för Blue Ridge i Skandinavien, var det ingen slump att denna framgång inträffade: "Det är inte bara en fråga om bra eller dålig projektledning. Ett programvaruinförande innebär ett stort antal på varandra följande steg och involverar nästan hela företaget. Om något av dessa steg inte tas på tillräckligt stort allvar kan det äventyra hela projektet och till och med företagets framtid."

Läs mer här