Hoppa till huvudinnehåll

Försäljnings- och verksamhetsplanering (S&OP) är en affärsprocess som kombinerar olika avdelningsplaner till en integrerad affärsstrategi. Syftet med S&OP är att tillgodose kundernas efterfrågan samtidigt som man snabbt identifierar och bedömer utmaningar, kontrollerar lagerkostnader och förbättrar kundnöjdheten. Denna process hanteras vanligtvis månadsvis, där hela ledningsgruppen samlas för att skapa en samordnad plan. 

S&OP-processen

S&OP-processen börjar med en plan, och det första steget i planeringsprocessen är att genomföra en fullständig produktgenomgång. Denna översyn omfattar produktutveckling eller FoU, tillsammans med detaljer om nuvarande produkter, produktpipelines och marknadsanalys.  

Därefter är det viktigt att göra en översyn av kundernas efterfrågan. Granska noggrant efterfrågeprognoserna och de data som stöder dem. Inkludera detaljer om marknadstrender och kundernas input. Det är viktigt att ta hänsyn till försäljnings-, marknadsförings- och produktplaner och sedan kombinera dessa uppgifter med historiska resultatrapporter och statistiska prognoser. 

Den tredje pusselbiten i S&OP-pusslet är en grundlig genomgång av försörjningskedjan. Undersök detaljerna om produktion och kapacitet och analysera och utvärdera noggrant dina leverantörer. Kör olika scenarier för att fastställa styrkor och svagheter i din leveranskedja och för att bättre förstå dess begränsningar.

Slutligen är det viktigt att göra en fullständig översyn av företagets ekonomiska resultat, inklusive kostnader, budgetar och prognoser. Helst ska denna översyn vara ständigt pågående, och du vill se till att den är så grundlig som möjligt för att undvika att missa viktiga detaljer som kan orsaka problem senare i processen. 

När dessa delar har gåtts igenom och data har samlats in kan du börja genomföra S&OP-möten. Samla ledningsgruppen och avdelningscheferna för att anpassa varje del av verksamheten till en sammanhängande plan. Se återigen till att köra scenarier som ställer frågan "Vad händer om?" för att se till att du planerar för alla sannolika möjligheter. 

Fördelar med S&OP

Det finns många fördelar med en grundlig och korrekt S&OP-process som är svåra att uppnå på annat sätt. 

Den första, och förmodligen den viktigaste, är att en gedigen och grundlig planering hjälper ditt företag att uppnå en bättre resultatnivå. När alla delar av företaget samarbetar genom S&OP skapar du en miljö där människor, processer och teknik kommer samman, vilket leder till högre produktivitet och lönsamhet.

När hela organisationen arbetar mot ett gemensamt planeringsmål kan du dessutom vara säker på att kommunikationen mellan alla avdelningar och platser blir bättre. Det blir inga fler problem med att höger hand inte vet vad vänster hand gör. Istället kommer du att ha inbyggda sätt för olika avdelningar att ge varandra feedback och hjälpa varandra att anpassa sig till dina övergripande mål. 

Därefter kan en grundlig och fortlöpande analys av dina affärsmål och metoder bidra till ett bättre beslutsfattande. Det är oundvikligt att störningar kommer att inträffa oavsett hur väl du planerar, och du kommer att behöva fatta viktiga beslut i farten. När du har all data och forskning från din S&OP tillgänglig till hands blir dessa svåra beslut enklare.

När du väl har infört en S&OP-process kommer du att märka att efterföljande S&OP:er blir enklare och enklare. Varje gång ditt team samlas för att planera och göra prognoser för nästa månad kan de bygga på data och insikter från tidigare månader. Effektiva beslut är lättare att genomföra i hela företaget, vilket verkligen leder till en integrerad affärsplanering med större samsyn i ledningsgruppen. En effektivare planeringsprocess innebär en tydligare förståelse för verksamheten med mindre svårigheter att nå dit.

Integrerad affärsplanering

På Blue Ridge vill vi hjälpa ditt företag att uppnå dessa resultat och mer därtill med hjälp av de mest insiktsfulla och fullständiga data som finns tillgängliga. Vår Integrerad affärsplanering bygger på S&OP och erbjuder en robust instrumentpanel som är uppdelad i förenklade diagram och grafer som gör det enkelt att anpassa och förenhetliga alla delar av din verksamhet.

Vår programvara för affärsprognoser är den perfekta blandningen av intelligens och automatisering för att ge dig synliga, användbara insikter och mätbara resultat. Genom att erbjuda fullständiga och exakta realtidsdata gör Blue Ridge det möjligt för dig att skapa en konsensusbaserad operativ plan för din verksamhet som säkerställer ansvarighet och kommunikation över funktionella silos. 

Vill du ha bättre prognosprecision, högre lageromsättning, färre lageruttag, bättre servicenivåer och snabba resultat? Boka ett samtal på 30 minuter med en expert på planering av leveranskedjan och prissättning för att få veta hur vi kan hjälpa dig.