Gå til hovedinnhold

Veiledning for lageroptimalisering

Lagerstyring og -optimalisering er avgjørende for en rekke virksomheter. Denne prosessen innebærer å kontrollere, planlegge og forutse vareflyten til forbrukerne. Bedrifter står imidlertid overfor unike utfordringer i forsyningskjeden som kan påvirke lagerstyringen og dermed lønnsomheten og resultatene. Nedenfor kan du lese mer om optimalisering av lagerbeholdningen i forsyningskjeden og ulike typer utfordringer som kan forstyrre flyten.

Utfordringer i forsyningskjeden og ledelsesprosessene

Mange bedrifter og organisasjoner står overfor en rekke felles utfordringer i leverandørkjeden og styringsprosessene. Selv om noen faktorer er mindre forutsigbare enn andre, finnes det måter å redusere disse utfordringene på for å maksimere lønnsomheten. Blant de vanligste problemene er

  • Endringer i etterspørselen: Med variasjoner i etterspørselen menes svingninger i forbrukernes etterspørsel. Flere faktorer kan påvirke etterspørselen, for eksempel kampanjer, trender, sesongvariasjoner, økonomiske forhold og konkurranse. Selv om det kan være utfordrende å fastslå den nøyaktige økningen og nedgangen i etterspørselen, kan det å overse denne faktoren fullstendig føre til ubalanse i lagerbeholdningen, noe som kan føre til tapt salg, høye lagerkostnader eller misnøye hos kundene.
  • Risikostyring: For å optimalisere lagerbeholdningen er det viktig å redusere potensielle risikoer som kan påvirke lagerbeholdningen. Det kan for eksempel dreie seg om tyveri, skade, ødeleggelse og lignende farer som truer produktets kvalitet eller verdi. På grunn av ulike regler, miljøer, lover og kulturer kan det imidlertid være utfordrende å ha en effektiv risikostyring, noe som gjør dette til en vanlig utfordring blant bedrifter.
  • Oversikt over lagerbeholdningen: Det er viktig å kunne overvåke og spore produktmengde, plassering og status i hele forsyningskjeden. Hvis organisasjonen din ikke har oversikt, kan det føre til høyere lagerkostnader, utilfredsstillende kundeservice og færre optimeringsmuligheter. For å løse denne utfordringen er det ofte nødvendig å integrere plattformer og datakilder for å finne ut hvor skoen trykker, og for å ivareta sikkerhet, nøyaktighet og aktualitet.
  • Håndtering av foreldede varer: Teamene bør oppdatere og gjennomgå varelageret regelmessig. Hvis du har for mange produkter på lager, kan det føre til ukurante produkter du ikke får solgt. Etter hvert som hyllene fylles med utdaterte varer, kan det bli utfordrende å finne fysisk og økonomisk plass til nye varer. Det er viktig å utvikle strategier for å tømme dette lageret for å optimalisere driften.
  • Bærekraft: Reduksjon av avfall kan ha en positiv innvirkning på lageroptimalisering. Intelligent design, miljøvennlig emballasje og miljøvennlige produkter samt ansvarlige avhendingsmetoder kan bidra til å skape en mer bærekraftig praksis og fremme vekst. Det kan imidlertid være utfordrende for mange organisasjoner å gjennomføre disse endringene samtidig som de opprettholder en sømløs drift.
  • Manuelle prosesser: Manuelle prosesser kan være tids- og ressurskrevende. Med så mange programvareløsninger og innovative teknologier på markedet kan manuelle prosesser redusere bedriftens evne til å konkurrere i markedet, opprettholde nøyaktigheten og øke kundetilfredsheten. Det kan imidlertid være overveldende for bedrifter som primært bruker manuelle prosesser, å avgjøre hvilke prosesser som skal endres uten å forårsake avbrudd eller nedetid.
  • Lagerplass eller organisering: Fysisk plass er et annet viktig element i lagerstyringen. Hvis hyllene er overfylte og uorganiserte, eller hvis du mangler plass til varene dine, kan du få flere problemer. Du kan få problemer med å spore produkter, øke antall skader og svinn, eller redusere teamets produktivitet og påvirke kundeservicen.

Hvordan optimalisere lagerbeholdningen

Lageroptimalisering handler om å ha den ideelle mengden produkter for å tilfredsstille etterspørselen, samtidig som du unngår utsolgte varer eller store mengder ukurante produkter. Optimalisering av lagerbeholdningen begynner med å forstå de unike utfordringene du står overfor og finne ut hvordan du kan løse dem på en effektiv måte. De fleste organisasjoner finner ut at bruk av omfattende programvare er den beste måten å optimalisere lagerbeholdningen på, forbedre strategiene, identifisere smertepunkter og redusere eller eliminere manuelle prosesser. Denne grunnleggende tilnærmingen kan løse en rekke problemer og forbedre bedriftens lønnsomhet.

Programvareløsninger kan forbedre synligheten drastisk og gi verdifull innsikt som gjør det enklere å ta beslutninger. Disse verktøyene gir økt nøyaktighet og gjør det mulig å redusere svinn, utnytte eksisterende lagerbeholdning og redusere andelen utsolgte varer.

Komplekse forsyningskjeder drar ofte nytte av MEIO (Multi-Echelon Inventory Optimization). MEIO tar optimalisering til et nytt nivå. Løsningen kan foreslå lagernivåer på hvert trinn i forsyningskjeden ved å balansere lagerbeholdningen på tvers av lokasjoner og nivåer. MEIO gjør det mulig for produsenter å lagerføre strategisk for å redusere kostnadene og øke kundeservicenivået.

MEIO-programvaren kan gi økt synlighet og forbedre den generelle ytelsen. MEIO kan for eksempel foreslå passende materialnivåer på et hvilket som helst sted, hjelpe produsenter med å oppnå optimal påfylling og øke produktiviteten på lageret eller i butikken.

Hvordan kan Blue Ridge endre lagerstyringen din?

Blue Ridge endrer spillereglene når det gjelder lagerstyring og -optimalisering. Med våre løsninger slipper du å gjette deg frem til riktig partner. Med dokumenterte resultater, uovertruffen support og en enkel, skalerbar løsning har vi det du trenger for å endre virksomheten din. Hos Blue Ridge finner du en rekke løsninger for å løse lagerproblemer, blant annet:

  • Etterspørselsplanlegging: Kraftig innsikt fører til informerte beslutninger og vellykkede resultater. Programvaren vår for etterspørselsplanlegging gir raske og enkle svar på hvor mye og når du bør kjøpe inn. Løsningen gir nøyaktige etterspørselsprognoser, noe som gjør deg i stand til å holde deg konkurransedyktig og redusere kostnadene forbundet med utsolgte eller foreldede varer. Ved hjelp av AI-drevne prognoser, flere ulike prognosemodeller og nisjefunksjoner som er tilpasset dine unike behov, kan løsningen vår gi deg handlingsrettet innsikt som forandrer dine ledelsesprosesser.
  • Planlegging av forsyningskapasitet: Det er enkelt å balansere tilbud og etterspørsel med vår løsning for planlegging av forsyningskapasitet. Denne løsningen støtter sammenhengen mellom lønnsomhet, kundebehov og kapasitetsplanlegging. Med dette verktøyet kan du stole på en automatisert plan for å fastsette maksimale servicenivåer, salgsinntekter, fortjeneste og marginer. Kapasitetsplanlegging gir deg større oversikt over lagerproduksjonen, slik at du kan overvåke eksisterende lagerbeholdning, minimum bestillingsmengder, sikkerhetslager, etterspørselsprognoser, planlagte og mottatte ordrer, utjevning av produksjon og forventede ledetider i én omfattende løsning.
  • Påfylling av lagerbeholdning: Vi gjør det enkelt å ha riktig mengde varer på lager med vår programvare for lagerpåfylling. Løsningen gir sanntidsdata, forbedrer etterspørselsprognosene, øker samarbeidet med leverandørene og mye mer. Du kan utnytte denne innsikten til å optimalisere lagerbeholdningen, redusere andelen utsolgte varer, forhindre overlagring, øke kundetilfredsheten, spare tid og maksimere lønnsomheten.

Optimalisering av lagerbeholdningen på neste nivå med Blue Ridge

Hos Blue Ridge er din suksess vår suksess. Vår lange historie viser at vi har 100 % suksessrate på tvers av organisasjoner. Vi har mer enn ti års erfaring med å levere innovative løsninger hver eneste dag, slik at produsenter, distributører og forhandlere kan øke avkastningen på investeringene og endre prosessene sine. Løsningene våre er enkle å implementere og hjelper organisasjoner med å legge grunnlaget for å gjøre varelageret til en investering.

I tillegg til effektiv innsikt og økt synlighet tilbyr vi LifeLine-support. Vi er opptatt av at du skal lykkes, så vi tilbyr alltid proaktiv support. LifeLine hjelper deg med å dempe påvirkninger og gir stabilitet. Vi er din pålitelige partner i alle ledd, og vi sørger for at kundene lykkes ved å gi deg mulighet til å bruke plattformen vår på en effektiv måte, slik at du unngår unødvendige kostnader og problemer.

Er du klar til å ta lagerstyringen din til neste nivå? Be om en demo av våre innovative løsninger for å se programvaren i aksjon.