Hoppa till huvudinnehåll

Guide för optimering av lager

Lagerhantering och optimering är avgörande för en mängd olika företag. I processen ingår att kontrollera, planera och förutse flödet av produkter till konsumenterna. Företagen ställs dock inför unika utmaningar i leveranskedjan som kan påverka lagerhanteringen, lönsamheten och resultatet. Nedan kan du läsa mer om lageroptimering i leveranskedjan och de olika typer av utmaningar som kan störa flödet.

Utmaningar inom försörjningskedjan och ledningsprocesser

Många företag och organisationer står inför flera gemensamma utmaningar inom leveranskedjan och deras ledningsprocesser. Även om vissa faktorer är mindre förutsägbara än andra finns det sätt att mildra dessa utmaningar för att maximera lönsamheten. Vanliga problem är t.ex:

  • Förändringar i efterfrågan: Variationer i efterfrågan avser fluktuationer i konsumenternas efterfrågan. Flera faktorer kan påverka efterfrågan, t.ex. kampanjer, trender, säsongsvariationer, ekonomiska förhållanden och konkurrens. Även om det kan vara svårt att avgöra exakt hur efterfrågan ökar och minskar kan det leda till obalans i lagret, vilket kan leda till förlorad försäljning, höga lagringskostnader eller missnöjda kunder om man helt bortser från denna faktor.
  • Riskhantering: Att minska potentiella risker som kan påverka ditt lager är avgörande för att optimera ditt lager. Riskerna kan omfatta stöld, skador, svinn och liknande faror som hotar en produkts kvalitet eller värde. På grund av olika regler, miljöer, lagar och kulturer kan det dock vara svårt att ha en effektiv riskhantering, vilket gör detta till en vanlig utmaning bland företag.
  • Synlighet i lager: Det är viktigt att kunna övervaka och spåra produktkvantitet, plats och status i hela leveranskedjan. Om organisationen tappar överblicken kan det leda till högre lagerkostnader, otillfredsställande kundservice och sämre optimeringsmöjligheter. Ofta handlar det om att integrera plattformar och datakällor för att identifiera smärtpunkter och ta itu med säkerhet, noggrannhet och aktualitet.
  • Hantering av föråldrade artiklar: Teamen bör uppdatera och granska inventarierna regelbundet. Att ha ett överskott av produkter kan leda till föråldrade produkter som ni inte kan sälja. När hyllorna fylls med föråldrade varor kan det bli svårt att hitta fysiskt och ekonomiskt utrymme för nya objekt. Att utveckla strategier för att rensa detta lager är avgörande för optimeringen.
  • Hållbarhet: Att minska avfallet kan ha en positiv inverkan på lageroptimeringen. Intelligent design, miljövänliga förpackningar och produkter samt ansvarsfulla avfallshanteringsmetoder kan bidra till att skapa mer hållbara rutiner och driva på tillväxten. Att genomföra dessa förändringar och samtidigt upprätthålla en smidig drift kan dock vara en utmaning för många organisationer.
  • Manuella processer: Manuella processer kan vara tids- och resurskrävande. Med så många programvarulösningar och innovativa tekniker på marknaden kan manuella processer minska företagets förmåga att konkurrera på marknaden, upprätthålla noggrannheten eller öka kundnöjdheten. Att bestämma vilka processer som ska modifieras kan dock vara överväldigande för företag som främst använder manuella processer utan att orsaka störningar eller driftstopp.
  • Lagerutrymme eller organisation: Fysiskt utrymme är en annan viktig del av lagerhanteringen. Om dina hyllor är överfulla och oorganiserade eller om du saknar utrymme för dina artiklar kan du stöta på flera problem. Du kan få problem med att spåra produkter, öka antalet skador och svinn eller sänka teamets produktivitet och påverka kundservicen.

Hur man optimerar lagerhållningen

Att optimera sitt lager innebär att ha den perfekta mängden produkter för att möta efterfrågan samtidigt som man undviker lagerbrister eller stora mängder inaktuella produkter. Lageroptimering börjar med att förstå de unika utmaningar man står inför och besluta hur man ska hantera dem på ett effektivt sätt. De flesta organisationer anser att en heltäckande programvara är det bästa sättet att optimera lagret, förfina strategierna, identifiera smärtpunkter och minska eller eliminera manuella processer. Detta grundläggande tillvägagångssätt kan lösa en mängd olika problem och förbättra ett företags lönsamhet.

Programvarulösningar kan drastiskt förbättra din synlighet och ge värdefulla insikter som underlättar beslutsfattandet. Dessa verktyg ger ökad noggrannhet och gör det möjligt för organisationer att minska avfall, dra nytta av befintligt lager och minska antalet out-of-stock.

Komplexa försörjningskedjor drar ofta nytta av MEIO (Multi-Echelon Inventory Optimization). MEIO tar optimeringen till en ny nivå. Lösningen kan föreslå lagernivåer i varje steg i försörjningskedjan genom att balansera lagret mellan olika platser och nivåer. MEIO gör det möjligt för tillverkare att lagerhålla strategiskt för att minska kostnaderna och öka kundservicenivåerna.

Programvaran MEIO kan ge ökad visibilitet och därmed förbättra den övergripande prestandan. MEIO kan till exempel föreslå lämpliga materialnivåer på alla platser, hjälpa tillverkare att uppnå optimal påfyllning och öka produktiviteten inom lager eller butiker.

Hur kan Blue Ridge förändra er lagerhantering?

Blue Ridge förändrar spelplanen när det gäller lagerhantering och optimering. Våra lösningar gör det enkelt att hitta rätt partner. Med våra beprövade resultat, oöverträffade support och en enkel, skalbar lösning har vi vad du behöver för att förändra din verksamhet. Hos Blue Ridge hittar du en mängd olika lösningar för att hantera lagerproblem, bland annat

  • Planering av efterfrågan: Kraftfulla insikter leder till välgrundade beslut och framgångsrika resultat. Vår programvara för efterfrågeplanering ger snabba och enkla svar på hur mycket lager du bör köpa och när du bör köpa det. Lösningen ger exakta prognoser för efterfrågan, vilket gör att du kan förbli konkurrenskraftig och minska kostnaderna för lagerbrist eller föråldrade lager. Med hjälp av AI-drivna prognoser, flera prognosmodeller och nischade nyckelfunktioner som passar era unika behov kan vår lösning ge er handlingsbara insikter som förändrar era ledningsprocesser.
  • Planering av leveranskapacitet: Att balansera efterfrågan och utbud är enkelt med vår lösning för planering av leveranskapacitet. Denna lösning stöder kopplingen mellan lönsamhet, kundkrav och kapacitetsplanering. Med detta verktyg kan du förlita dig på en automatiserad plan för att fastställa högsta servicenivå, försäljningsintäkter, vinster och marginaler. Kapacitetsplanering ger större insyn i lagerproduktionen och ger dig möjlighet att övervaka befintligt lager, minsta orderkvantiteter, säkerhetslager, efterfrågeprognoser, planerade och mottagna order, utjämningsproduktion och förväntade ledtider i en heltäckande lösning.
  • Påfyllning av lager: Vi gör det enkelt att ha rätt mängd varor i lager med vår programvara för lagerpåfyllning. Lösningen ger realtidsdata, förbättrar efterfrågeprognoser, ökar samarbetet med leverantörer och mycket mer. Du kan utnyttja dessa insikter för att optimera ditt lager, minska andelen slutsålda varor, förhindra överlager, öka kundlojaliteten och kundnöjdheten, spara tid och maximera lönsamheten.

Hitta nästa nivå av lageroptimering med Blue Ridge

På Blue Ridge är din framgång vår framgång. Vår rika historia visar på vår 100-procentiga framgång i olika organisationer. Vi har mer än tio års erfarenhet av att leverera innovativa lösningar varje dag, vilket ger tillverkare, distributörer och återförsäljare möjlighet att öka avkastningen på investeringar och förändra sina processer. Våra lösningar är enkla att implementera och hjälper organisationer att bygga en grund för att förvandla lager till en investering.

Tillsammans med kraftfulla insikter och ökad synlighet erbjuder vi LifeLine-support. Vi är obevekligt fokuserade på din framgång, så vi erbjuder alltid proaktiv support. LifeLine hjälper dig att mildra påverkan och ger stabilitet. Som din pålitliga partner genom varje steg säkerställer vi kundens framgång genom att ge dig möjlighet att använda vår plattform effektivt för att undvika onödiga kostnader och problem.

Är du redo att ta din lagerhantering till nästa nivå? Begär en demo av våra innovativa lösningar för att se vår programvara i aktion.