Gå til hovedinnhold

Hva er A
Planleggingssystem for forsyningskjede?

Med alt som har skjedd i vårt globale miljø, er emnet forsyningskjede mer bevisst enn noen gang før. Dagens forsyningskjeder blir stadig mer komplekse og utfordrende å administrere, noe som skaper mer behov for robusthet. Det er lett for bedrifter å bli sittende fast uten riktig planlegging og verktøy til rådighet. Et forsyningskjedeplanleggingssystem hjelper virksomheter med å koordinere eiendeler for å optimalisere leveringen av varer, tjenester og informasjon mellom leverandøren og kunden for å balansere tilbud og etterspørsel. La oss bryte ned hva et forsyningskjedestyringssystem er og hvordan du maksimerer prosessen for å levere kundesentrert fortreffelighet.

Nøkkelelementer av A
Planleggingssystem for forsyningskjede.

For å lykkes med implementering av forsyningskjedeplanlegging, må du sømløst koble sammen team og informasjon på tvers av hele nettverket. Dette innebærer at flere elementer kommer sammen for å danne en sammenhengende struktur.

Etterspørselsplanlegging

Etterspørselsplanlegging er et av de mest kritiske trinnene i planlegging av forsyningskjede. Dette trinnet innebærer å forutsi etterspørselen for å opprettholde riktig beholdning og unngå å gå tom for lager eller håndtere overskudd. Historiske data, anslått salg, markedsforhold og mer er alle faktorer som etterspørselsplanleggere må vurdere når de gjør sine beregninger.

Heldigvis finnes teknologi for å gjøre etterspørselsplanlegging enklere enn noen gang. Disse verktøyene utnytter kunstig intelligens og maskinlæring for å presist forutsi etterspørselen ved å bruke sanntids- og salgsdata. De bruker også prediktiv analyse for å bedre forstå forbrukeratferd, kjøpsmønstre og andre faktorer som påvirker etterspørselen.

Supply Planning

Under forsyningsplanlegging utvikler en organisasjon en prosess som kobler etterspørselsplanen til virksomhetens mål. Dette innebærer å skaffe råvarer, komponenter og andre varer som trengs for produksjon. Forsyningsplanlegging er avgjørende for å møte etterspørselen etter produkter effektivt og produktivt, og opprettholde en robust virksomhet.

Produksjonsplanlegging

Produksjonsplanlegging inkluderer tildeling av ansatte og ressurser og håndtering av materiell og produksjonskapasitet. Når du lager en produksjonsplan, er en virksomhets mål å redusere avfall og produsere kun det som kreves for å levere optimalt varelager. I dette trinnet kommer forsyningskjedeplanlegging og lagerstyring sammen.

Salg og driftsplanlegging (S&OP)

Dette trinnet utføres vanligvis semi-regelmessig, ideelt sett minst en gang i måneden. I løpet av denne prosessen slår ulike team sammen salgs- og økonomiske planer med drift. De koordinerer forsyningsmidler og kapasiteter for å møte etterspørselskrav på kort og lang sikt. Et sentralt mål er å oppnå konsensus om en plan som allokerer tilbud for å nå bedriftens resultatmål og markedsetterspørsel. Noen ganger utvikler dette seg til en større prosess kalt integrert forretningsplanlegging, som inkorporerer planene til andre avdelinger, for eksempel økonomi og HR, i en enkelt bedriftsomfattende plan drevet av bedriftens mål og visjoner.

Løsninger for planlegging av forsyningskjede

Du trenger ikke være alene for planlegging av forsyningskjeden. Som nevnt er teknologiløsninger tilgjengelige i dag for å gjøre denne prosessen enklere og mer nøyaktig. En rask gjennomgang av noen av funksjonene som disse programvareløsningene gir for virksomheten din:

Automasjon

Den største fordelen med en programvareløsning for forsyningskjede er at den automatiserer prognoseprosedyrene dine. Prognosene dine er mer nøyaktige og raskere å fullføre, noe som gir deg mer tid og mer penger.

Synkronisering

Det ville være best om du samarbeidet på tvers av forsyningskjeden for å lykkes med planlegging av forsyningskjeden. Dette holder kundene fornøyde fordi du bedre kan møte etterspørselen. Når du har informasjonen du trenger, kan du sikre kundetilfredshet samtidig som du reduserer lastebillass med inventar.

Inventarallokering

Når du har lite tilbud, kan du fortsatt unngå tapt salg og erodert fortjeneste ved å sikre at varelageret ditt er kostnadseffektivt ved å reagere riktig på endrede forhold.

Etterfylling

Du kan automatisk bygge etterfyllingsbestillinger og prosjektbeholdning på forhånd for å tilpasse deg når du trenger det. Markedet er i stadig endring, og dette er en kritisk funksjon.

Investeringer

Du kan enklere administrere hendelser, lage prognoser og gjennomgå og identifisere unntak i etterspørselen din. Det er lettere å forutsi alt som kan komme opp i forsyningskjeden din, slik at du kan fokusere på investeringer og profittmuligheter.

Hva er den beste løsningen for planlegging av forsyningskjede?

Ikke all programvare for forsyningskjedeplanlegging er skapt like. Blue Ridge Global er fokusert på å levere intelligent, nøyaktig, brukervennlig programvare som hjelper deg å oppnå lagermålene dine raskt. Vi tilbyr alle funksjonene nevnt ovenfor og mer. Be om en demo av løsningen vår og se hva vi kan gjøre sammen.