Gå til hovedinnhold

Fordelene med etterspørselsprognoser kommer sammen med effektiviteten i forsyningskjeden når alle avdelinger samarbeider og opererer på samme side. Dette skjer med en integrert salgs- og driftsplan (S&OP). S&OP-integrering er kanskje ikke så lett i begynnelsen, ettersom flere faktorer må falle på plass.

Hva er salgs- og driftsplanlegging?

Salg og driftsplanlegging er et samarbeid og strategisk samordning mellom forretningsfunksjoner. Funksjonene som vanligvis er involvert er salg, økonomi, markedsføring og forsyningskjededrift. Sentrale interessenter fra disse områdene må gå sammen for å integrere sine individuelle avdelingsmål til et større felles mål for organisasjonen.

Utfordringer ved S&OP-integrering

En utfordring med S&OP-integrasjon er ledelsens buy-in. Toppledere innen hver avdeling må forplikte seg regelmessig til prosessen med integrert S&OP. Denne forretningsmodellen er ikke en en-og-gjort-modell. Regelmessig kommunikasjon mellom ledere fra hver avdeling er obligatorisk for at denne planen skal fungere.

Den desidert viktigste utfordringen med å integrere S&OP er å balansere driftskostnader med kundetilfredshet. Det er en delikat balansegang. Fortjenestemarginer og lagerstyring er ofte ofrene her, men det trenger ikke være slik. 

Høyre hånd vet hva venstre hånd gjør

Med S&OP-integrasjon er det ikke lenger å jobbe i en silo og lure på hvordan en annen avdelings mål stemmer overens med dine eller om du trenger å samarbeide. Alle kommer sammen for å bestemme ett felles mål, og deretter finner hver avdeling ut sin del av puslespillet for å gjøre det overordnede målet til virkelighet. Høyre hånd vet og forstår fullt ut hva venstre hånd gjør, og resten av kroppen har også blitt med.

Få buy-in på integrering

Nøyaktig etterspørselsprognose fungerer best når selskapet jobber sammen for å oppnå et felles mål. Det er ingen press fra salg på et produkt som finans vet ikke selges på et gitt tidspunkt mens markedsføring fremmer enda et annet produkt. Når alle forstår hvordan man jobber sammen, vil lagånden stige, og produktiviteten som helhet vil øke. 

De enkelte avdelingene som jobber som et enkelt team gir en mer nøyaktig etterspørselsprognose for produkter. Dette skaper effektivitet i forsyningskjeden, noe som bare skjer når S&OP-planleggingsprosessen er godt utført. 

Fordeler med S&OP-integrasjon

I tillegg til at alle er på samme side, er det ytterligere fordeler med integrering av salg og driftsplanlegging.

  • Forbedret forsyningssynlighet
  • Bedriftsdekkende samarbeid
  • Nøyaktig etterspørselsprognoser

Forbedret forsyningssynlighet

Effektivitet i forsyningskjeden skjer med forbedret forsyningssynlighet. Forsyningskjedens synlighet øker fordi avdelingene nå snakker sammen, og alle forstår bedre hvor alle andre står. Dette blir tydeligere og tydeligere ettersom mer og mer data deles. 

Samarbeid i hele selskapet

Når avdelingsledere innser at det er bedre å samarbeide, dannes et strategisk partnerskap. Dette strategiske partnerskapet skaper en god plan for selskapet som helhet, ikke hver avdeling individuelt. Dette partnerskapet påvirker operasjonell effektivitet og har en positiv innvirkning på fortjenestemarginene.

Nøyaktig etterspørselsprognoser

Ta tak i forsyningskjedens begrensninger med nøyaktig etterspørselsprognose . Den fulle fordelen med etterspørselsprognoser er effektivitet i forsyningskjeden. Forsyningskjeder er mer effektive når de vet hva som kommer i god tid og kan forberedes. 

Resultater

Skap en samarbeidskultur

Samarbeid og kommunikasjon starter ovenfra og ned. Skap en kultur hvor dette skjer daglig, og alle vil være med. Når alle vet hvilket mål de jobber mot og ingen føler at de jobber alene, atskilt fra andre avdelinger, har man oppnådd en autentisk, samarbeidskultur.

Utvikle nøkkelindikatorer basert på det felles målet som alle jobber mot for hver avdeling. Dette vil hjelpe alle til å forstå sin rolle innenfor den større planen. Gi et insentiv når atferd fremmer det tverrfunksjonelle samarbeidet i organisasjonen og støtter S&OP. Dette vil fremme samarbeidskulturen.

T-en til SMART

Husker du den SMART-målsettingen vi snakket om tidligere? S&OP-integrasjon er et eget mål som må inkluderes i organisasjonsplanlegging. Og dette betyr at den må ha et tidsbestemt aspekt som viser fullføringen av integrasjonen. MERK: S&OP-integrering er aldri fullstendig, da det er en levende ting som krever konstant fôring. På dette tidspunktet må alt være konkretisert, og avdelingene er klare til å gå inn i forretningsmål og fokusere mindre på integreringsmål.

Konklusjon

S&OP-integrasjon er bare kompleks inntil alle avdelinger er på vei til suksess. Når avdelingene ser hvordan de kan samarbeide for å nå et organisasjonsmål i stedet for å prøve å jobbe med det hver for seg, påvirkes alt i organisasjonen. Med et solid bedriftsfundament er det økt synlighet, bedre etterspørselsprognoser og fordeler for hele forsyningskjeden.

La Blue Ridge Global hjelpe deg med planleggingen av forsyning og drift

S&OP-integrasjon kan virke skremmende, men det trenger ikke å være det. Blue Ridge Global er her for å hjelpe deg med å finne en enkeltversjon av Demand Truth. Vår skybaserte salgs- og driftsplanlegging gjør deg i stand til å utvikle og vedlikeholde en forsvarlig prosess for å koordinere krav og oppfylle etterspørsel. Be om en live demo eller kontakt oss med spørsmål og lag en plan som øker fortjenestemarginene og letter mareritt i forsyningskjeden.