Hoppa till huvudinnehåll

Fördelarna med efterfrågeprognoser kombineras med effektivitet i leveranskedjan när alla avdelningar arbetar tillsammans och agerar på samma sätt. Detta sker med en integrerad försäljnings- och verksamhetsplan (S&OP). S&OP-integration är kanske inte så lätt till en början eftersom flera faktorer måste falla på plats.

Vad är försäljnings- och verksamhetsplanering?

Försäljnings- och verksamhetsplanering är ett samarbete och en strategisk anpassning mellan affärsfunktioner. De funktioner som vanligtvis är inblandade är försäljning, ekonomi, marknadsföring och leveranskedjan. Viktiga intressenter från dessa områden måste enas för att integrera sina individuella avdelningsmål i ett större gemensamt mål för organisationen.

Utmaningar med S&OP-integration

En utmaning med S&OP-integration är ledningens engagemang. Chefer på högsta nivå inom varje avdelning måste regelbundet engagera sig i den integrerade S&OP-processen. Den här affärsmodellen är inte en modell av typen "one-and-done". Regelbunden kommunikation mellan chefer från varje avdelning är obligatorisk för att planen ska fungera.

Den absolut största utmaningen när det gäller att integrera S&OP är att balansera driftskostnader med kundnöjdhet. Det är en känslig balansakt. Vinstmarginaler och lagerhantering är ofta offren här, men det behöver inte vara så. 

Den högra handen vet vad den vänstra handen gör

Med S&OP-integration slipper du arbeta i en silo och undra hur en annan avdelnings mål stämmer överens med dina eller om du behöver samarbeta. Alla samlas för att fastställa ett gemensamt mål och sedan tar varje avdelning fram sin pusselbit för att förverkliga det övergripande målet. Den högra handen vet och förstår helt och hållet vad den vänstra handen gör, och resten av kroppen har också anslutit sig till det.

Att få stöd för integrering

Noggranna prognoser för efterfrågan fungerar bäst när företaget samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål. Försäljningen trycker inte på en produkt som inte säljs vid en viss tidpunkt, medan marknadsföringen främjar en annan produkt. När alla förstår hur de ska arbeta tillsammans kommer teamkänslan att stiga och produktiviteten som helhet att öka. 

De enskilda avdelningarna som arbetar som ett enda team ger en mer exakt prognos för efterfrågan på produkter. Detta skapar effektivitet i försörjningskedjan, vilket endast sker när S&OP-planeringsprocessen är väl genomförd. 

Fördelar med S&OP-integration

Förutom att alla är på samma sida finns det ytterligare fördelar med integrering av försäljnings- och verksamhetsplanering.

  • Förbättrad synlighet för utbudet
  • Samarbete inom hela företaget
  • Exakt prognostisering av efterfrågan

Förbättrad synlighet för utbudet

Effektivitet i försörjningskedjan uppnås genom förbättrad synlighet i försörjningen. Leveranskedjans synlighet ökar eftersom avdelningarna nu pratar med varandra och alla förstår bättre var alla andra befinner sig. Detta blir tydligare och tydligare i takt med att mer och mer data delas. 

Samarbete inom hela företaget

När avdelningscheferna inser att det är bättre att arbeta tillsammans bildas ett strategiskt partnerskap. Detta strategiska partnerskap skapar en bra plan för företaget som helhet, inte för varje avdelning för sig. Detta partnerskap påverkar den operativa effektiviteten och har en positiv inverkan på vinstmarginalerna.

Exakt prognostisering av efterfrågan

Lös problemen i din leveranskedja med noggranna prognoser för efterfrågan. Den fulla fördelen med prognoser för efterfrågan är effektivare leveranskedja. Försörjningskedjorna är effektivare när de vet vad som kommer i god tid och kan förbereda sig. 

Resultat

Skapa en kultur av samarbete

Samarbete och kommunikation börjar uppifrån och ner. Skapa en kultur där detta sker dagligen och alla kommer att vara med på tåget. När alla vet vilket mål de arbetar mot och ingen känner att de arbetar ensamma, åtskilda från andra avdelningar, har man uppnått en äkta samarbetskultur.

Utveckla nyckeltal för prestationer baserat på det gemensamma mål som alla arbetar mot för varje avdelning. Detta hjälper alla att förstå sin roll i den större planen. Ge ett incitament när beteendet främjar organisationens tvärfunktionella samarbete och stöder S&OP. Detta kommer att främja samarbetskulturen.

T i SMART

Kommer du ihåg SMART-målsättningen som vi pratade om tidigare? S&OP-integration är ett eget mål som måste ingå i den organisatoriska planeringen. Och det betyder att det måste ha en tidsbunden aspekt som visar när integrationen är slutförd. OBS: S&OP-integration är aldrig helt färdig eftersom det är en levande sak som kräver ständig utfodring. Vid den här tidpunkten måste allting konkretiseras, och avdelningarna är redo att gå över till affärsmål och fokusera mindre på integrationsmålen.

Slutsats

S&OP-integration är komplex först när alla avdelningar är med på tåget för att nå framgång. När avdelningarna ser hur de kan arbeta tillsammans för att uppnå ett organisatoriskt mål i stället för att försöka arbeta separat påverkas allt inom organisationen. Med en solid företagsgrund blir det ökad synlighet, bättre efterfrågeprognoser och hela försörjningskedjan gynnas.

Låt Blue Ridge Global hjälpa dig med din leverans- och verksamhetsplanering

S&OP-integration kan verka skrämmande, men det behöver inte vara det. Blue Ridge Global är här för att hjälpa dig att hitta en enda version av sanningen om efterfrågan. Vår sälj- och verksamhetsplanering molnbaserad lösning för leveranskedjan gör det möjligt för dig att utveckla och upprätthålla en sund process för att samordna krav och uppfylla efterfrågan. Begär en live-demo eller kontakta oss med frågor och skapa en plan som ökar vinstmarginalerna och underlättar mardrömmar i leveranskedjan.