Hoppa till huvudinnehåll

vem bör visa upp inventeringsrisker"Vem ska ha inventeringsrisken?" Den frågan ställdes - och besvarades - av SupplyChainBrains tankesmedja.

Du kan läsa deras artikel här. I korthet föreslår SCB:s medarbetare M. Scott Moon att lagerrisken flyttas över på tillverkaren i stället för på säljaren.

"Det är dags att i grunden förändra vårt sätt att se på lager (och de avancerade verktygen och teknikerna för att planera och hantera det) och förhållandet mellan tillverkare och försäljningsställen."

Dragkamp i marginalerna

Istället för att tillverkare och säljare ska pressa varandra om priser och marginaler blir dessa två aktörer partners. Tillverkare skulle stödja sina säljare genom att göra varor tillgängliga vid behov. De skulle ta på sig lagerrisken, få ett högre pris för att ta på sig den risken och leverera produkter i tid och på ett effektivare sätt.

Tiden är helt enkelt mogen för att skapa en samlad efterfrågesignal. Det är viktigt med en företagsövergripande synkronisering mellan försäljnings- och verksamhetsplanering(S&OP).

Skapa en win-win-win-princip

Genom att utnyttja verktyg för samarbete i leveranskedjan kan tillverkare och återförsäljare uppnå dessa 11 fördelar:

 1. Placera produkten nära slutkunderna. Beställningar kan slutföras från den närmaste platsen - utan att öka lagret.
 2. Snabbare leveranstider och lägre kostnader.
 3. Bättre användning av lager och kapital som används för att tillverka varor.
 4. Mindre tryck på detaljisterna att sänka priserna eller på tillverkarna att sänka sina försäljningskostnader.
 5. Säljarna löper mindre risk att skaffa varor, lagra dem, sälja dem till en kund och sedan ta på sig kostnaden för returer.
 6. Tillverkare kan göra varor tillgängliga vid behov, vilket minskar lagren i hela ledningsnätet (tillverkare, DC och säljarens butik) och gör det möjligt för säljare att minska investeringarna och riskerna i säljbara varor.
 7. Möjligheterna till drop-shiping skulle öka och långsammare varor skulle kunna lagras kollektivt och skickas endast vid behov, vilket skulle minska förlusten av färskvaror.
 8. Aktiviteter med lång ledtid (t.ex. påfyllning, golvövergångar och förberedelser för evenemang) kan effektiviseras och flödet flyttas direkt till slutkonsumtionen med minimal risk för säljaren.
 9. En aggregerad efterfrågesignal skulle bidra till att minimera lagren i hela leveranskedjan och samtidigt förbättra kundupplevelsen.
 10. Tillverkarnas förmåga att fokusera på att producera varor utifrån konsumenternas efterfrågan och inte utifrån säljarnas efterfrågan.
 11. Säljarna skulle minska sina överskottslager i slutet av säsongen, vilket skulle bibehålla vinstmarginalerna och kundernas tillfredsställelse.

Vad tycker du? Är detta en hållbar lösning? Är din organisation inrättad för att stödja denna nivå av samarbete i leveranskedjan? Om inte, kolla in vår lösning för integrerad affärsplanering.