Hoppa till huvudinnehåll

Blue Ridge sponsrade nyligen ett webbinarium med Supply Chain Brief med titeln "S&OP Reimagined: Overcoming the New Normal with a Revamped S&OP Process" med Fernando Penteado, CPSM - Supply Chain and Logistics Executive, Global Markets Expert, och internationell talare. Den här bloggen lyfter fram de viktigaste slutsatserna:


Introduktion

Under webbinariet kommer de komplicerade aspekterna av försäljnings- och verksamhetsplanering (S&OP) och delade med sig av viktiga insikter för att optimera hanteringen av leveranskedjan. Med fokus på organisatorisk effektivitet och välgrundat beslutsfattande belyste Penteado betydelsen av processanpassning, holistiskt företagsengagemang och teknikens roll för att uppnå framgångsrika S&OP-resultat.

I dagens snabbt föränderliga affärslandskap står de traditionella månatliga S&OP-processerna inför utmaningar. Många av oss är bekanta med de strukturerade S&OP-dokument som används vid möten, där olika funktionella avdelningar presenterar sina egna delar av planen. Detta linjära och rigida tillvägagångssätt är dock ofta inte tillräckligt för att främja samarbete, konfliktlösning och effektivt beslutsfattande. Det är dags att omfamna en ny era av S&OP som prioriterar smidighet, dataintegration och strategiskt beslutsfattande.

via GIPHY

🔍 Förbättrade prognoser och synlighet i leveranskedjan

Störningar i leveranskedjan kan få allvarliga konsekvenser för globala industrier. En slående siffra som presenterades under webbinariet kom från Institute for Supply Management (ISM) och visade att cirka 75 % av företagen rapporterade att de upplevt störningar i leveranskedjan. Oroväckande är att 80% av dessa företag är beredda på ytterligare störningar inom en snar framtid. Behovet av heltäckande insyn i leveranskedjan är av yttersta vikt för att identifiera svaga punkter och proaktivt åtgärda sårbarheter. Genom att uppnå denna synlighet kan företagen bygga upp ett robust försvar mot variationer i leveranskedjan och säkerställa kontinuiteten i verksamheten.

En annan viktig lärdom var betoningen på att förbättra prognossäkerheten. För att lyckas i en datadriven miljö måste företagen inse att försäljningsprognoser är mer komplexa än någonsin. Att implementera gemensamma prognoser och fånga upp marknadens krav kan ge betydande fördelar, inklusive optimerad lagerhantering och förbättrade övergripande resultat. Genom att införliva avancerade verktyg, analys och prediktiva modeller kan S&OP-processer stärkas för att leverera mer exakta prognoser och driva strategiskt beslutsfattande.

📦 Att bemästra lagerhantering

Att upprätthålla ett välbalanserat lager är en annan kritisk komponent. De traditionella principerna för just-in-time-lagerhantering har ställts inför utmaningar på senare tid. Lageruppbyggnad har förekommit parallellt med brist, vilket visar hur komplexa försörjningskedjorna är. Fluktuationer från brist till överskott kan få långtgående konsekvenser för ett företags finansiella hälsa och verksamhet. Innovation inom lagerhantering kan leda till genombrott när det gäller effektivitet och hållbarhet.

via GIPHY

📈 Släpp loss kraften i Big Data

Vi lever i en tid av big data, men många företag har svårt att utnyttja dess potential på grund av fragmenterade system och data som finns i olika källor. Trots det tekniska landskapet förlitar sig planering av utbud och efterfrågan ofta på föråldrade verktyg som Excel-kalkylblad. Mängden data som genereras varje år har ökat exponentiellt, och merparten har producerats under de senaste åren. Att omvandla denna överbelastning av data till användbara insikter är dock fortfarande en utmaning.

Webbinariet bekräftade att arbetet med rätt data är en hörnsten i en effektiv S&OP. Men det handlar inte bara om att ha ett överflöd av data; det handlar också om att säkerställa datakvalitet och ansvarsskyldighet samt att tilldela tydliga ansvarsområden för försäljnings- och planeringsprognoser. Att övervinna bristen på dataansvar och säkerställa korrekt, handlingsbar information är avgörande för ett välgrundat beslutsfattande.

✅ Att anamma datadrivet beslutsfattande

En flexibel inställning till beslutsfattande lyftes fram som ett viktigt ansvar för yrkesverksamma inom supply chain. Förmågan att snabbt anpassa sig till förändrade omständigheter och samtidigt vara datadriven säkerställer att företagen förblir lyhörda och effektivt kan navigera i komplexiteten inom supply chain-landskapet. Teknik kan ge värdefull dataanalys och prediktiva funktioner.

Motståndskraft är ett mål oavsett hur S&OP implementeras, men en väl genomförd S&OP kan effektivisera arbetet och beslutsfattandet. Data finns i överflöd, men nyckeln ligger i att använda dem på rätt sätt för att fatta välgrundade beslut. Företag som Blue Ridge har uppmärksammats för sin expertis när det gäller att hjälpa företag att effektivt använda data för att förbättra beslutsprocesserna.

🌐 Utnyttjande av teknik för försörjningskedjan

Digital transformation är en viktig aspekt för att öka motståndskraften i leveranskedjan. Cirka 80% av företagen har kämpat med otillräcklig digital teknik inom sina supply chain-verksamheter. Integrationen av robusta digitala lösningar kan effektivisera processer, förbättra synligheten och ge insikter i realtid, vilket gör det möjligt för organisationer att proaktivt hantera störningar och optimera sin verksamhet på ett effektivt sätt.

Den teknikens roll i moderna S&OP-processer processer kan inte överskattas. AI, maskininlärning och digitala tvillingmodeller har blivit viktiga verktyg för att förbättra beslutsfattandet. Genom att utnyttja avancerad analys, prediktiv modellering och simuleringsverktyg kan dagens planerare fatta mer välgrundade beslut och simulera olika scenarier för att bättre förbereda sig för störningar. Dessa tekniker gör det möjligt för företag att förfina prognoser och få djupare insikter från sina data. Webbinariet underströk vikten av att samarbeta med kunniga aktörer som Blue Ridge för att utnyttja dessa tekniker effektivt och utnyttja deras potential för datadriven planering.

via GIPHY

Slutsats

I det ständigt föränderliga landskapet för supply chain management är effektiv S&OP en kritisk differentieringsfaktor för företag. Webbinariets viktigaste takeaways belyser hur man uppnår en balanserad strategi genom att utnyttja data och teknik. Att integrera dessa insikter i sina S&OP-strategier kommer utan tvekan att bana väg för mer välinformerade, flexibla och framgångsrika verksamheter när organisationer navigerar i de komplexa moderna leveranskedjorna.

Kom ihåg, S&OP är inte bara en processdet är en strategisk nödvändighet som kräver kontinuerlig förfining och anpassning till organisationens mål. Genom att anamma de principer som beskrivs i webbinariet kan företag stärka sina S&OP-initiativ och frigöra potentialen för förbättrad operativ effektivitet och hållbar tillväxt. För att se hela webbinariet, klicka här.