Hoppa till huvudinnehåll

distributionsprogram-hvacDet finns en spridningseffekt i HVAC-försörjningskedjan.

Om du är en HVACR-distributör har mycket av din verksamhet varit tvungen att förändras på grund av betydande förändringar i kundernas sätt att sköta sin verksamhet. Att förstå deras förändrade behov och kunna anpassa dina produkter är avgörande för att leverera värde och driva din tillväxtstrategi.

I det här blogginlägget i tre delar får du veta vilka de tre största utmaningarna - "de tre S:na" - är för dina VVS-kunder:

  • Hård konkurrens
  • Säsongsmässighet
  • Brist på kvalificerad arbetskraft

Vi börjar med det första "S" idag...

Hård konkurrens

HVAC-branschen växer snabbare än genomsnittet:

  • Marknaden för HVAC Control Systems värderas till 14,5 miljarder dollar och kommer att öka till 29,59 miljarder dollar år 2026, med en CAGR på 9,4 %.
  • Antalet nya luftkonditioneringsapparater ökade med 47 % under 2017-2018.
  • 6 % av elförbrukningen i landet går till kylning av bostäder och företag.

... Deras kostnader är höga och deras konkurrens är hård, vilket begränsar de pengar som de har till förfogande för att beställa produkter från dig som de brukade göra.

För att sätta denna konkurrens i perspektiv har IBISWorlds forskning visat att inget företag har en dominerande marknadsandel i denna bransch, och det största företaget står för endast 5 procent av branschens intäkter.

Utöka deras köpkraft

Så varför inte vara hjälten?

Nu kan det vara en bra tidpunkt att använda kampanjer och incitament, t.ex. köp på förhand, för dina kunder för att kompensera för den minskade köpkraften. Relaterad läsning: "När är det klokt att köpa på förhand i försörjningskedjan?"

Ett varningens ord dock. Kör inte en kampanj eller ett erbjudande utan att förstå matematiken bakom det. Vilket verkligt värde ger kampanjen - eller ger den inte - till dig? Distributionsbyggd programvara för prognoser av efterfrågan inom HVACR kan snabbt analysera de ekonomiska avvägningarna av dessa kampanjer för att se till att de är meningsfulla.

Kontrollera dina priser

En annan biprodukt av konkurrensen är att dina kunder kanske inte är villiga att betala de priser som du tar ut:

  • Hur mycket information har du om dina priser jämfört med konkurrenternas?
  • Är produkter med för höga/för låga priser ett hot mot dina intäkter/marginaler?
  • Tänk om du strategiskt kunde sänka priset på vissa artiklar för att minska överskottet i lagret, eller strategiskt höja priset på artiklar med högre efterfrågan för att stimulera försäljning, omsättning och marginaler?

En nyhet. Du kan.

Innovativa verktyg för prisoptimering gör det möjligt för dig att köra värdefulla analyser av dessa saker för att snabbt rekommendera prisjusteringar som baseras på kundernas betalningsvilja. Många distributionsföretag inser inte att bara en prisförändring på 1 % kan ha över 22 % förändring av bruttovinsten (på gott och ont!).

Särskilt när allt mer försäljning sker online är priserna mycket transparenta för kunderna och kan vara avgörande för din vinst. Läs mer om prisoptimering här.

Nästa: Säsongsmässighet

Vi fortsätter den här serien i del 2 med hur man tar itu med problemet med säsongsbunden efterfrågan inom VVS:

3-s-ss-plaguing-dina-hvac-kunder-del-2